Hantering av schaktmassor

Omslag tillsynshandledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
98
En tillsynshandledning för hantering av schaktmassor. Handledningen vänder sig i första hand till miljökontoren och länsstyrelserna i Västra Götalands län och Värmlands län.
Det är projektgrupperna i Miljösamverkan Västra Götaland och Miljösamverkan Värmland som gemensamt har tagit fram handledningen.
Kommentar:
Läs mer om hantering av schaktmassor på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.