Energikartläggning och energiplan

Omslag Energikartläggning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
16
Energikartläggning och energiplan innehåller information och mallar för verksamhetsutövare. Materialet är framtaget som ett stöd för verksamheter i arbetet med att genomföra en översiktlig energikartläggning och energiplan. Mallarna ska hjälpa till att strukturera uppgifterna i energikartläggningen samt vara en vägledning för hur man kan lägga upp planerna för framtiden (energiplanen). Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Mer information om energitillsyn finns på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.