Egenkontroll och systemtillsyn - handledning

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
66
Egenkontroll och systemtillsyn är en handledning framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. handledningen ska konkretisera vad som är bra egenkontroll enligt miljöbalken, stärka tillsynsrollen, utveckla systemtillsyn och därigenom verka för en effektivare och mer enhetlig miljötillsyn i länet.
Kommentar: