Avloppsanläggningar 26 - 2000 pe

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2010
Sidantal:
56
En rapport om tillsyn och prövning av avloppsanläggningar för 26-2000 pe och hur detta påverkas av Vattendirektivets miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Hallands webbplats.