Vattenförvaltning och kemikalier

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
20
En slutredovisning för projekt Vattenförvaltning och kemikalier inom Miljösamverkan Sverige vars mål varit att lyfta behovet av ökat samarbete mellan vattenförvaltningen och miljöskyddet samt att sätta fokus på kemikaliefrågorna.
Kommentar: