Vägledning och policy för cisterner

Omslag vägledning och policy
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
38
Dokumentet Vägledning och policy för cisterner som innehåller brandfarlig vätska har tagits fram för att ge en vägledning till gällande bestämmelser samt för att skapa en samsyn inom Jönköpings län. Policyn grundar sig på bedömningar utifrån miljöbalkens allmänna hänsynsregler. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län.
Kommentar: