Tillsyn allmänna vattentjänster

Omslag Tillsyn allmänna vattentjänster
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
28
Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Samla avlopp tagit fram denna vägledning för tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster.

År 2103-2014 gjordes en uppdatering och utökning av materialet. Den nya rapporten publicerades i oktober 2014 och finns att hämta under 2014 års publikationer, se Tillsyn enligt lagen om allmänna vattentjänster.   
Kommentar: