Skyddsområden för vattentäkt

Omslag slutrapport
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
21
En slutrapport för delprojektet vattenskyddsområden – En vägledning för tillsyn! Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
Läs mer om skyddsområden för vattentäkt på Miljösamverkan Hallands webbplats.