Schema för PCB-tillsynen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
2
Schema för PCB-tillsynen är framtaget av Miljösamverkan Västra Götaland. Schemat innehåller länkat material att använda i arbetet. De flesta av de länkade dokumenten är i doc-format eftersom de i många fall innehåller mallar till brev med mera, som ska bearbetas lokalt.
 
Genom revideringen november 2009 är schemat komplett med allt materal som ska vara länkat. Dessutom har några av de bilagor som fanns redan från början reviderats/kompletterats.

Kommentar:
Läs mer om PCB-tillsyn på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.