Planera vatten och avlopp

Omslag rapporten Planera vatten och avlopp
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
96
Planera vatten och avlopp - en rapport om vad lagen säger och hur den kommunala planeringen kan gå till. En projektgrupp inom Miljösamverkan Sverige har fungerat som referensgrupp vid utarbetandet av rapporten.
Kommentar: