Minireningsverk

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
13
En rapport om Minireningsverk – handläggningsrutiner, bedömningsunderlag mm. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Stockholms län.
Kommentar:
Läs mer om minireningsverk på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.