Kosmetiska och hygieniska produkter för barn

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
5
En slutrapport framtagen inom Miljösamverkan Stockholms Län av en arbetsgrupp i delprojektet ”Kosmetiska och hygieniska produkter för barn”.
Kommentar:
Läs mer om kosmetiska och hygieniska produkter för barn på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.