Kemikalier på företag

Rapportomslag kemikalier på företag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
26
En rapport om projektet Kemikalier på företag. Projektets syfte har varit att stödja och hjälpa företagens arbete med kemikalier för att identifiera och minska användningen av de farligaste ämnena. Ett annat syfte har varit att höja kunskapen om kemikalier hos företagarna och miljöhandläggarna. Rapporten har tagits fram av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Läs mer om kemikalier på företag på Miljösamverkan Sydosts webbplats.