Hållbart resande

Rapportomslag Hållbart resande
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
52
En slutrapport om Hållbart resande. Rapporten har tagits fram som ett projekt inom ramen för Miljösamverkan Skåne under 2008 och 2009. Projektets mål är att inspirera och informera om vilka möjligheter som finns för kommuner att arbeta med Hållbart resande. De önskade effekterna av projektet är därför att kunskapen och förmågan att arbeta med frågor om Hållbart resande ökar hos kommunerna.
Kommentar: