Energitillsyn 2009

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
18
En rapport med handledning för energifrågor i tillsynen. Handledningen har tagits fram inom Miljösamverkan Sydost och baseras på en handledning som tidigare har tagits fram av Miljösamverkan i Stockholms län. Denna handledning riktar sig främst för tillsyn inom mindre och medelstora företag. Handledningen kan användas som ett verktyg vid tillsyn av olika typer av verksamheter där kommunen har ett tillsynsansvar enligt miljöbalken.
Kommentar:
Läs mer om energitillsyn på Miljösamverkan Sydosts webbplats.