Elavfall

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
5
En slutrapport har tagits fram inom Miljösamverkan Stockholms Län av en arbetsgrupp i delprojektet Elavfall.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Stockholms webbplats.