Djurhållning nära tätbebyggelse

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
13
En rapport om djurhållning nära tätbebyggelse, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Rapporten handlar bland annat om vilka riktlinjer och policys som finns inom området.
Kommentar:
Läs mer om djurhållning nära tätbebyggelse på Miljösamverkan Sydosts webbplats.