Backyard burning

Omslag tillsynshandledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
18
En tillsynshandledning om otillåten eldning av avfall på privata tomter och i små verksamheter. Handledningen ska bidra till att få stopp på hälso- och miljöstörande eldning av avfall, så kallad backyard burning, på privata tomter och i små verksamheter.
Handledningen har tagits fram av Miljösamverkan Västra Götaland genom projektgruppen avfall.
Kommentar:
Läs mer om Backyard burning på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.