Återvinningsstationer för förpackningar och returpapper

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2009
Sidantal:
4
En sammanställning över resultat från en tillsynskampanj hösten 2008 på återvinningsstationer för förpackningar och returpapper. Sammanställningen baseras på resultat från de miljökontor som genomfört tillsyn under kampanjen. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om återvinningsstationer på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.