Utveckling av regional samverkan inom miljöhänsyn

Omslag fallstudie
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
57
Rapporten är en fallstudie i Utveckling av regional samverkan inom miljöhänsyn. Rapporten ska utgöra en slags checklista, för hur en verksamhet som Miljösamverkan Stockholms Län utvecklas och kan vidareutvecklas.
Kommentar:
Läs mer om fallstudien på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.