Regional tillsynsvägledning

Rapportomslag Regional tillsynsutveckling
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
60
En rapport om regional tillsynsvägledning, planering och utveckling. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige inom ramen för projekt Tillsynsvägledning.
Rapporten riktar sig i första hand till länsstyrelser och vägledande centrala myndigheter som är ansvariga för att tillsynsvägleda inom främst miljöbalkens område. Rapporten kan även vara till stöd för kommunerna genom att den exempelvis beskriver den regionala tillsynsväglednings-planeringen och samverkan inom och mellan länsstyrelser.
Kommentar:
Läs mer om projekt Tillsynsvägledning på Miljösamverkan Sveriges webbplats.