Kemikaliekontroll enligt REACH och miljönämdens tillsynsansvar

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
35
En rapport om kemikaliekontroll enligt REACH och miljönämdens tillsynsansvar. Rapporten innehåller nulägesbeskrivning av projektet, information om tillsynsmöjligheter med stöd av gällande lagstiftning samt förslag till fördelning av tillsynsansvar inom Reach-området.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne.
Kommentar: