Information till dig som har avfall som behöver deponeras

Omslag informationsbroschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
12
En broschyr med information till dig som har avfall som behöver deponeras. Informationsbroschyren är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om avfallsprojektet på Miljösamverkan Sveriges webbplats.