Hotade arter i alternativ medicin

Omslag projektet Hotade arter i Alternativ Medicin
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
60
En rapport med vägledning och underlag för tillsyn inom området Hotade arter i alternativ medicin.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om Hotade arter i alternativ medicin på Miljösamverkan Sveriges webbplats.