Har du kontroll på legionellabakterierna?

Omslag informationsbroschyr om legionella
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
4
En informationsbroschyr om legionella. Legionella kan orsaka onödigt lidande och till och med dödsfall. Denna broschyr vänder sig till fastighetsägare, verksamhetsutövare eller brukare för att informera om riskerna med legionella och hur dessa kan minimeras med rätt kunskap och teknik.
Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Östergötland.
Kommentar: