Hamn- och båtmiljö

Rapportomslag Hamn- och båtmiljö
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
54
En tillsynshandledning för Östergötlands miljökontor om Hamn- och båtmiljö. Handledningen är framtagen av MÖTA (Miljösamverkan Östergötland).
Handledning ska vara ett stöd för miljökontorens tillsyn enligt miljöbalken av fritidsbåtshamnar. Förhoppningen är att handledningen ska förenkla och effektivisera tillsynen och göra den mer enhetlig mellan kommunerna samt bidra till en god miljö i fritidsbåtshamnar.
Kommentar: