FAQ för miljö och hälsa

Rapportomslag FAQ
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
22
Rapporten är framtagen genom Miljösamverkan Stockholms Län av arbetsgruppen inom delprojekt FAQ (vanligt återkommande frågor). Rapporten är i första hand till för personal i kommunens växel eller på miljökontorets expedition med flera vilka besvarar vanliga, enklare frågor med korta svar. Denna kortversion kan ses som en snabbguide och innehåller även anmärkningar till vilka frågor som ska hänvisas till miljökontoret för handläggning. Frågor med mer utförliga svar och kommentarer har också sammanställts och bifogas.
Kommentar:
Läs mer om FAQ för miljö och hälsa på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.