Enskilda avlopp

Omslag rapporten Enskilda avlopp
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
56
En rapport med förslag till gemensamma bedömningsgrunder och handläggningsrutiner med blanketter och juridiska synpunkter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Skåne.
Kommentar: