Biltvätt - handledning och policy

Omslag policy
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
12
En gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt, framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland. Policyn föreslås användas av kommunerna i Västra Götalands län.

Policyn togs fram 2003 och uppdaterades i december 2008.
Kommentar:
Läs mer om biltvättar på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.