Avfall

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
24
En rapport om uppföljning och utvärdering av
Miljösamverkan Skånes projekt avfall.
Kommentar:
Läs mer om projektet på Miljösamverkan Skånes webbplats.