Är Ditt område förorenat?

Omslag informationsbroschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2008
Sidantal:
11
En informationsbroschyr om förorenade områden. Broschyren kan användas som en checklista för att hjälpa verksamhetsutövare att undvika, förhindra och åtgärda förorenade byggnader, mark och vattenområden.
Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Östergötland (MÖTA).
Kommentar: