Tillsynsmetoder för vattenverksamheter

Omslag Tillsynsmetoder för vattenverksamheter
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
183
En vägledning som ska ge stöd åt handläggare som arbetar med tillsyn över vattenverksamheter. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Sverige.
Kommentar:
Läs mer om Tillsynsmetoder för vattenverksamheter på Miljösamverkan Sveriges webbplats.