Nedläggning av verksamheter

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
1
En checklista som kan användas som underlag för handläggning när verksamheter lägger ner, exempelvis vid konkurs. Checklistan är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län.
Kommentar: