Miljötillsyn på lantbruk

Rapportomslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
18
En slutrapport av projekt Miljötillsyn på lantbruk, framtagen av Miljösamverkan Sydost. Projektet har haft som mål att minska närsaltläckaget från lantbruken samt kontrollera efterlevnaden av egenkontrollförordningen.
Kommentar:
Läs mer om miljötillsyn på lantbruk på Miljösamverkan Sydosts webbplats.