Miljötillsyn på lantbruk

Omslag Miljötillsyn på lantbruk
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
122
En handledning för miljökontoren - Miljötillsyn på lantbruk - framtagen av av Miljösamverkan Västra Götalands Projektgrupp Jordbruk 06. Handledningen ska vara ett redskap för miljökontorens tillsyn på lantbruk. Det gäller lantbruk både med och utan djurhållning.
Kommentar:
Läs mer om jordbrukstillsyn på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.