Klimateffektiva transporter

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
63
En handledning för miljöinspektörer i klimateffektiva transporter. Handledningen har tagits fram inom ramen för Miljösamverkan Skåne för att underlätta för miljöinspektörer i kommuner och på länsstyrelsen att på ett enhetligt och resurseffektivt sätt inkludera transporter i sin tillsyn.
Kommentar: