Klassificering av farligt avfall

Omslag rapport
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
14
En rapport om klassificering av farligt avfall med tillhörande beräkningsexempel. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Sverige inom ramen för projekt Avfall.
Kommentar:




Läs mer om projekt Avfall på Miljösamverkan Sveriges webbplats.