Information om rivningsavfall

Omslag informationsbroschyr
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
7
En informationsbroschyr om rivningsavfall. Här finns information om hur rivningsavfall bäst kan sorteras, vilket avfall som är farligt och vilka regler som gäller. Broschyren är framtagen av Miljösamverkan Sydost.
Kommentar:
Observera att broschyren inte har reviderats enligt nya Plan- och bygglagen!
Mer information om rivningsavfall finns på Miljösamverkan Sydosts webbplats.