Hygienlokaler - stickande och skärande verksamheter

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
51
En rapport om hygienlokaler - stickande och skärande verksamheter framtagen av Miljösamverkan Stockholms län.
Kommentar:
Läs mer om hygienlokaler på Miljösamverkan Stockholms läns webbplats.