Fritidsbåtshamnar - slutrapport

Rapportomslag Fritidsbåtshamnar
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
26
En slutrapport för delprojekt Fritidsbåtshamnar 2004 - 2006. Rapporten är sammanställd av projektledare Lasse Lind i samråd med övriga deltagare i Miljösamverkan Västra Götalands projektgrupp fritidsbåtshamnar.
Kommentar: