Energi i tillsynen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
49
En rapport med handledning för miljöinspektörer om energi i tillsynen. Handledning har tagits fram av Miljösamverkan Skåne för att underlätta för miljöinspektörer i kommuner och på länsstyrelsen att på ett enhetligt och resurseffektivt sätt inkludera energifrågan i sin tillsyn.
Kommentar: