Egenkontroll i flerbostadshus

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
66
En rapport om egenkontroll i flerbostadshus. ett material till stöd för miljökontorens tillsyn och information. Materialet ska bidra till att fastighetsägarna har en ändamålsenlig egenkontroll, som i sin tur bör medföra minimerade hälsorisker och störningar, sund boendemiljö och minskad miljöpåverkan samt mindre resursförbrukning.
Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar: