Brukarenkät 2007

Rapportomslag brukarenkät
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
11
En rapportsammanställning för en brukarenkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2007. Rapporten redovisar svarsfördelningen i hela länet. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Halland.
Kommentar:
Läs mer om brukarenkäten på Miljösamverkan Hallands webbplats.