Anmälan om vattenverksamheter

Omslag vägledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2007
Sidantal:
36
En vägledning för hur länsstyrelserna kan arbeta med anmälningsförfarandet av vattenverksamheter. Vägledningen är framtagen av Miljösamverkan Sverige och beskriver hur en anmälan om vattenverksamhet i miljöbalken bör hanteras av tillsynsmyndigheten. Målgruppen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med vattenverksamheter enligt miljöbalken.
Kommentar: