Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor

Omslag vägledning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
67
En vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor. Vägledningen är framtagen av länsstyrelserna genom samverkansprojektet Miljösamverkan Sverige. Syftet med vägledningen är att redogöra för den lagstiftning som reglerar frågor om muddring och kvittblivning av muddringsmassor, vilka motstående intressen som riskerar att skadas samt tillsynsmyndigheternas syn på när, var och hur muddring och kvittblivning av muddringsmassor ska ske eller inte.
Målgruppen är framförallt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet, enligt 11 kapitlet i miljöbalken.
Kommentar:
Läs mer om Vägledning för muddring och kvittblivning av muddringsmassor på Miljösamverkan Sveriges webbplats.