Vägledning för hantering av markavvattning

Omslag Vägledning för hantering av markavvattning
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
100
En vägledning för hantering av ärenden angående markavvattning. Vägledningen är framtagen av Länsstyrelserna genom samverkansprojektet Miljösamverkan Sverige. Målgrupp är framför allt handläggare på landets länsstyrelser som arbetar med tillsyn och prövning av vattenverksamhet, enligt 11 kapitlet i miljöbalken.
Kommentar: