Utfasningsämnen

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
42
Rapporten är en kartläggning över företags användning av utfasnings- och vattendirektivsämnen, i Västra Götalands län. Syftet med arbetet har varit att kartlägga ämnena, stimulera företagens arbete med att fasa ut dessa ämnen samt höja kunskapsnivån hos företag och myndigheter. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Västra Götaland.
Kommentar:
Läs mer om utfasningsämnen på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.