Tillsyn och Miljömål

Rapportomslag projektet Tillsyn och Miljömål
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
13
En rapport för Tillsyn och Miljömåls(TIM)-projektet. Rapporten bygger på en behovsutredning vars syfte är att hitta problemområden utifrån graden av miljöpåverkan och vår möjlighet att påverka utvecklingen genom tillsyn. Rapporten är framtagen av Miljösamverkan Jönköpings län.
Kommentar: