Slutrapport vattenskyddsområden

Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
8
En slutrapport för Miljösamverkan Västra Götalands delprojekt Vattenskyddsområden 2004-2006.
Kommentar:
Läs mer om vattenskyddsområden på Miljösamverkan Västra Götalands webbplats.