Handlläggning av bergvärmepumpar

Omslag
Löpnummer:
 
Diarienummer:
 
ISBN/ISSN-nr:
 
Publiceringsår:
2006
Sidantal:
28
Handlläggning av bergvärmepumpar är en processbeskrivning som ska ses som en handläggningsvägledning som en kommun kan välja att använda. Publikationen är framtagen av Miljösamverkan Stockholms län.
Kommentar:
Läs mer om handlläggning av värmepumpar på Miljösamverkan Stockholms webbplats.